Added:

SOSU Vikar – Social- og Sundhedshjælpere

I bl.a. kommunerne er social- og sundhedshjælpere en højt værdsat arbejdskraft. NTZ PARTNERS hjælper med at sikre bemandingen – både i hverdagen og ved spidsbelastninger.

Hos NTZ PARTNERS Vikar har vi kontakt til en omfattende stab af SOSU Vikarer – vi dækker hele Danmark.

Kontakt os for leje af social- og sundhedshjælpere. Vi er altid i stand til at imødekomme jeres behov.

Bestil SOSU Vikar hos NTZ PARTNERS Vikar til alle forekommende opgaver på plejehjem, dag- og ældrecentre, i hjemmeplejen og i beskyttede boligere. Vi leverer desuden arbejdskraft til sygehuse, hvor social- og sundhedshjælpere i stigende omfang benyttes i de daglige gøremål.

NTZ PARTNERS formidler naturligvis også SOSU Vikar til dig, der står med et privat plejebehov.

Få hjælp til rutineopgaver som sengeredning, personlig pleje og hygiejne. Vores social- og sundhedshjælpere klarer også rengøring, indkøb og andre praktiske opgaver.

Kontakt NTZ PARTNERS – 30 15 30 16