Vikar til Byggeri & Håndværk

Byggeri & håndværk stiller ofte omfattende krav til bemanding og arbejdskraft. Samtidig efterspørges i høj grad fagrelevante kompetencer og ikke mindst erfaring.

Hvis du ønsker at være sikker på at have kompetente, faglærte håndværkere og rutinerede, energiske arbejdsmænd omkring løsningen af dine entrepriser – store eller små – er vi hos NTZ PARTNERS Vikar parat og rustet til at assistere dig med den ønskede arbejdskraft. Det gælder, uanset om du skal løse en mindre omfattende håndværkeropgave eller du skal opfylde en større byggeentreprise.

Vi har vikarer, som med kort varsel står klar til at træde til i København, på Sjælland samt i resten af landet. Ved at vælge NTZ PARTNERS vikar som din leverandør af mandskab kan du være sikker på, at du har kompetente og indlevende medarbejdere til at udføre arbejdet. Vi er kendt for vores minutiøse kvalitetsbedømmelse af vores vikarer.

Alle fagudlærte grupper er repræsenteret i vores stab af vikarer og afløsere – murere, tømrere, malere, VVS-installatører, elektrikere, montører osv. Opgaver på en byggeplads omfatter også forefaldende arbejde. NTZ PARTNERS Vikar tilbyder arbejdskraft til oprydning, håndværkerassistance, affaldsbortskaffelse, læsning og losning af biler – fortsæt selv listen.

Vagtpersonale til bevogtning og opsyn med byggepladser kan du naturligvis også bestille hos NTZ PARTNERS Vikar.

Vi dækker dit behov for mandskab – uanset omfang og varighed. Kontakt NTZ PARTNERS Vikar, hvis du som privatperson har en mindre opgave, der kun kræver en enkelt håndværker til en specifik, tidsafmålt opgave.

Mangler du arbejdskraft til at kunne opfylde dine forpligtelser i forbindelse med en større byggeentreprise? Den udfordring løser vi også hos NTZ PARTNERS Vikar. Ingen opgave er for lille og ingen for stor. Vores fleksibilitet sikrer dig den bedste vikarløsning i alle situationer.

Kontakt NTZ PARTNERS – 30 15 30 16